Bezoekadres

Dick Ketlaan 5A

1687 CD Wognum

T. 085 4012 750

info@trevian.nl

Contact
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Na de succesvolle resultaten van het inkoopcollectief voor rookmelders, gaan we het potentieel van gezamenlijk inkopen voor meer inkoopcategorieën benutten. Samen met Enerzien zien wij zonnepanelen voor gestapelde bouw alseen categorie die hiervoor geschikt is.

De hoge energielasten en de huidige fiscale voordelen is een kans voor uw organisatie om de uitrol van zonnepanelen in 2023 te versnellen. Door dit collectief te organiseren bereiken wij de volgende resultaten:

  • Lage(re) installatie- en beheerkosten tegen zeer goede kwalitatieve voorwaarden.
  • Opbrengst en prestatiegaranties zodat de corporatie en huurders krijgen waarvoor wordt betaald.
  • Geen interne inkoopkosten en minimale interne belasting. Wij nemen het gehele traject uit handen.
  • Een doordacht inkooptraject inclusief sluitende realisatie en beheercontracten.
  • Jaarlijks contractmanagement en marktprijsevaluatie. Zo houden wij de partij(en) scherp tegen de geldende marktvoorwaarden.

Met een professioneel en ervaren projectteam organiseren én begeleiden Trevian Collectief en Enerzien een inkoopcollectief op zonnepanelen. De gemaakte kosten voor onze begeleiding wordt vergoed middels een commissie die de geselecteerde partij aan ons afdraagt over de omzet in het collectief.

We zijn ervan overtuigd dat we de behoeften van woningcorporaties voor zonnepanelen kunnen uniformeren. Met het bundelen van de vraag verwachten we lage(re) installatie- en beheerkosten te realiseren tegen zeer goede kwalitatieve voorwaarden. Trevian en Enerzien nemen het voortouw om via collectief opdrachtgeverschap een inkooptraject te begeleiden voor zonnepanelen.

Status Lopend

Nummer 2022.105

Details

Doelstelling 30.000 st.

Ingang contract 1-3-2023

Besparing > 15%

Uitvoering lopend

Partners

Advies Trevian

Merk Ecorus

Uitvoering Trevian Collectief en Enerzien

Management John Groot en Rens Smal

Inschrijven voor dit collectief

Hidden
John Groot accent