Bezoekadres

Dick Ketlaan 5A

1687 CD Wognum

T. 085 4012 750

info@trevian.nl

Contact
Vervoer

Wagenpark

Een goed en passend wagenpark is essentieel voor de mobiliteit van de interne organisatie.  Gezamenlijk inkoop van wagenpark is uitermate geschikt door de standaardisatie vanuit de industrie en strenge normering en transparantie van producten. Met de collectieve inkoop kan elke deelnemer de juiste auto voor de vakman tot de algemene poolauto verkrijgen tegen uitstekende voorwaarden.

Vanuit het collectief komen we verschillende afspraken overeen waar een iedere deelnemer een keuze uit kan maken:

  • Levering wagenpark
  • Lease wagenpark
  • Veilingverkoop oud wagenpark
  • Beheer wagenpark
  • Mobiliteitsbeheer

Met het collectief komen wij aantrekkelijke kortingspercentages overeen t.o.v. de catalogusprijs en leaseprijs waardoor eenieder keuzevrijheid heeft t.a.v. de auto en opties. Anderzijds komen we onderhoudspakketten overeen met de geselecteerde leveranciers. Indien een totaalpakket de voorkeur heeft is er ook de mogelijkheid om hiervoor te kiezen.

Verder zoeken we met expertise uit de markt hoe het wagenpark verduurzaamd kan worden en hoe de berijders van de auto’s een bijdrage kunnen leveren de mobiliteitskosten beheersbaar te houden of zelfs te verlagen. Onder andere door het stimuleren van een veiliger rijgedrag, minder schadeclaims, besparing op brandstof wat ook leidt tot het terugdringen van de CO2-footprint. Met dit collectief zetten wij ons in om het volgende te bereiken:

  • Lage(re) wagenparkkosten tegen zeer goede kwalitatieve voorwaarden.
  • Ruime keuzemogelijkheden voor iedere organisatie en individu t.a.v. de benodigde vervoersmiddelen.
  • Geen interne inkoopkosten en minimale interne belasting. Wij nemen het gehele inkooptraject uit handen.
  • Een doordacht inkooptraject inclusief sluitende contracten.
  • Collectief contractmanagement vanuit Trevian Collectief en KPI management individueel mogelijk middels KPI rapportages op individueel niveau.

We zijn ervan overtuigd dat we de behoeften van woningcorporaties voor het wagenpark kunnen uniformeren. Met het bundelen van de vraag verwachten we lagere wagenparkkosten te realiseren tegen zeer goede kwalitatieve voorwaarden. De gemaakte kosten voor onze begeleiding worden vergoed middels een commissie die de geselecteerde partij aan ons afdraagt over de omzet in het collectief. Trevian Collectief neemt het voortouw om via collectief opdrachtgeverschap een inkooptraject te begeleiden.

Status Komend

Nummer 2022.109

Details

Doelstelling Van A naar Duurzaam

Planning Q1 2025

Ingang contract n.t.b.

Uitvoering in voorbereiding

Partners

Advies Trevian

Merk ..

Uitvoering Trevian collectief

Management John Groot

Inschrijven voor dit collectief

Hidden
John Groot accent