Bezoekadres

Dick Ketlaan 5A

1687 CD Wognum

T. 085 4012 750

info@trevian.nl

Contact
Loodgieter

Legionellabeheer

Legionellabeheer is een categorie waar veiligheid, borging en innovatie hand in hand kunnen gaan. Echter, we zien in de praktijk dat er nog onvoldoende gebruikt gemaakt wordt van de moderne technologieën. Het doel is om het beheer van legionella te standaardiseren en door toepassing van innovatie.

We willen in combinatie met verschillende experts komen tot een nieuwe inhoudelijke aanpak die het beheer efficiënter, goedkoper en beter maakt. De deelnemers van het collectief kunnen hier op aansluiten en gezamenlijk met ons de juiste partij selecteren die optimaal invulling kan geven aan het legionellabeheer.

  • Lage(re) beheerkosten tegen zeer goede kwalitatieve voorwaarden.
  • Real-time inzicht in legionellabeheer en prestaties per complex.
  • Geen interne inkoopkosten en minimale interne belasting. Wij nemen het gehele inkooptraject uit handen.
  • Een doordacht inkooptraject inclusief sluitende contracten.
  • Collectief contractmanagement vanuit Trevian Collectief en KPI management individueel mogelijk middels KPI rapportages op individueel niveau.

Trevian Collectief zorgt voor verbinding door corporaties bij elkaar te brengen waar een gelijke inkoopbehoefte ontstaat op het gelijke moment. Met een professioneel en ervaren projectteam organiseert én begeleidt Trevian Collectief het inkoopcollectief op legionellabeheer. De inhoudelijke expertise wordt geleverd door verschillende deskundigen die door ons worden ingeschakeld. De gemaakte kosten voor onze begeleiding worden vergoed middels een commissie die de geselecteerde partij aan ons afdraagt over de omzet in het collectief.

We zijn ervan overtuigd dat we de behoeften van woningcorporaties voor legionellabeheer kunnen uniformeren. Trevian Collectief neemt het voortouw om via collectief opdrachtgeverschap een inkooptraject te begeleiden.

Status Komend

Nummer 2022.108

Details

Doelstelling Veiligheid

Planning Q2 2024

Ingang contract n.t.b.

Uitvoering in voorbereiding

Partners

Advies Trevian

Merk ..

Uitvoering Trevian collectief

Management Laurens van Hoorn

Inschrijven voor dit collectief

Hidden
Laurens van Hoorn accent