Bezoekadres

Dick Ketlaan 5A

1687 CD Wognum

T. 085 4012 750

info@trevian.nl

Contact
Glasschade

Kozijnbeheer

Het kozijnbeheer voor woningcorporaties wordt door de grote diversiteit aan merken en types alsmaar complexer. Met behulp van specialisten kan er effectiever kozijnbeheer worden uitgevoerd door onnodige bezoek van eigen dienst of aannemers te voorkomen. Veelal zijn deze partijen niet ingericht op de grote diversiteit van benodigde materialen, meerpuntssluitingen etc. om met één bezoek het disfunctioneren op te lossen.

Vanuit het collectief willen we een partij selecteren waarbij iedere corporatie kan bepalen welke dienstverlening het best aansluit bij haar behoeften. Hierbij is onze intentie om de volgende keuzemogelijkheden collectief in te kopen:

  1. All-in beheer kozijnen voor vaste prijs per VHE waarbij correctief onderhoud is afgekocht tot €500 per geval;
  2. Correctief onderhoud kozijn o.b.v. vaste prijs per VHE waarbij correctief onderhoud is afgekocht tot €250 per geval;
  3. Preventief onderhoud kozijnen op basis van prijs per VHE en correctief onderhoud o.b.v. eenheidsprijzenlijst.
  4. Correctief onderhoud o.b.v. eenheidsprijzenlijst.

Vanuit het collectief komen wij aantrekkelijke tarieven overeen met een gespecialiseerde partij. De inhoudelijke expertise wordt geleverd door verschillende deskundigen die door ons worden ingeschakeld. Met dit collectief zetten wij ons in om het volgende te bereiken:

  • Hoge first time fix door inzet van specialisten.
  • Verlagen faalkosten corporaties door inzet specialisten.
  • Verminderen onnodige werklast eigen servicedienst of dagelijks onderhoud aannemers.
  • Een doordacht inkooptraject inclusief sluitende contracten en passende reactietermijnen.
  • Collectief contractmanagement vanuit Trevian Collectief en KPI management individueel mogelijk middels KPI rapportages op individueel niveau.

We zijn ervan overtuigd dat we de behoeften van woningcorporaties voor het kozijnbeheer kunnen uniformeren. Met het bundelen van de vraag verwachten we lagere beheerkosten te realiseren tegen zeer goede kwalitatieve voorwaarden. De gemaakte kosten voor onze begeleiding worden vergoed middels een commissie die de geselecteerde partij aan ons afdraagt over de omzet in het collectief. Trevian Collectief neemt het voortouw om via collectief opdrachtgeverschap een inkooptraject te begeleiden.

Status Komend

Nummer 2022.110

Details

Doelstelling Effectief beheer

Planning Q4 2024

Ingang contract n.t.b.

Uitvoering in voorbereiding

Partners

Advies Trevian

Merk ..

Uitvoering Trevian collectief

Management Laurens van Hoorn

Inschrijven voor dit collectief

Hidden
Laurens van Hoorn accent