Bezoekadres

Dick Ketlaan 4C

1687 CD Wognum

T. 085 4012 750

info@trevian.nl

Contact
Kantoor

Duurzame en intelligente verlichting

De verlichting in gemeenschappelijke ruimten van wooncomplexen vragen steeds meer onderhoud en daardoor nemen de kosten toe. De toepassing van LED verlichting kan de onderhoudskosten fors drukken. Met behulp van specialisten willen we intelligente duurzame verlichting realiseren in galerijen, portieken en trappenhuizen. Daarmee wordt flink energie bespaard, maar maken de verschillende ruimtes ook veilig en aangenaam.

Vanuit het collectief beogen we één partij te selecteren met landelijke dekking die zowel de levering als installatie kan verzorgen van intelligente verlichting. De deelnemers van het collectief kunnen hier op aansluiten en invulling kunnen geven aan hun eigen ambitieniveau.

  • Realiseren van grotere energiebesparingen ten opzichte van traditionele verlichting
  • Beheersbaar houden of verlagen van servicekosten voor huurder
  • Duurzame, milieuvriendelijke verlichting naar keuze
  • Verminderen onnodige werklast eigen servicedienst of dagelijks onderhoud aannemers.
  • Realiseren van energiebesparingen ten opzichte van traditionele verlichting en vermindering vervangingsonderhoud vanwege levensduur verlichting van 10 jaar t.o.v. 2 jaar voor traditionele verlichting.
  • Geen interne inkoopkosten en minimale interne belasting. Wij nemen het gehele inkooptraject uit handen.
  • Een doordacht inkooptraject inclusief sluitende contracten.
  • Collectief contractmanagement vanuit Trevian Collectief en KPI management individueel mogelijk middels KPI rapportages op individueel niveau.

Trevian Collectief zorgt voor verbinding door corporaties bij elkaar te brengen waar een gelijke inkoopbehoefte ontstaat op het gelijke moment. Met een professioneel en ervaren projectteam organiseert én begeleidt Trevian Collectief het inkoopcollectief op LED verlichting. De inhoudelijke expertise wordt geleverd door verschillende deskundigen die door ons worden ingeschakeld. De gemaakte kosten voor onze begeleiding worden vergoed middels een commissie die de geselecteerde partij aan ons afdraagt over de omzet in het collectief.

We zijn ervan overtuigd dat we de behoeften van woningcorporaties voor LED verlichting kunnen uniformeren. Trevian neemt het voortouw om via collectief opdrachtgeverschap een inkooptraject te begeleiden.

Status Komend

Nummer 2022.101

Details

Doelstelling Energiebesparing

Planning Q2 2023

Ingang contract n.t.b.

Uitvoering in voorbereiding

Partners

Advies Trevian

Merk ..

Uitvoering Trevian collectief en Hdden

Management John Groot en Rimbert Morsch

Inschrijven voor dit collectief

Toestemming
Hidden
John Groot accent